קופת גמל
מונחים נוספים מהמילון

קופת גמל / PROVIDENT FUND

קופת גמל לתגמולים היא קופה שייעודה הוא צבירת חסכון לטווח הבינוני או לטווח הארוך.

קופת גמל היא סוג של נאמנות כלומר מנוהלת בידי נאמן (החברה המנהלת את הקופה) לטובת עמיתי הקופה (החוסכים) היא מיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים בדרך כלל כחסכון לגיל הפרישה, כחלק מתמיכת המדינה בחסכון לעת הפרישה מהעבודה הקופה זוכה להקלות בתשלומי המס, כאשר משיכה של כספים מהקופה לפני מועד הפרישה תתבטא במס בשיעור של כ – 35%.

קיימות קרנות גמל מסוגים שונים כדוגמת קופת גמל לפיצויים, קופת גמל לקצבה משלמת, לקצבה לא משלמת, למטרה מיוחדת, לעצמאים ועוד.


צור קשר

ליצירת קשר ללא התחייבות חייגו: 09-971601309-9716013 או מלאו פרטים בטופס: