קרן נאמנות / UNIT TRUST MUNIFUNDS, MUTUAL FUND

מטרתה של קרן הנאמנות היא השקעה משותפת בניירות ערך סחירים.

קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן ומונה עמיתים המשקיעים בקרן. הסכם הנאמנות נקבע מראש ובו מפורט תשקיף מדיניות ההשקעה.

משקיע המצטרף לקרן למעשה רוכש יחידות השתתפות. יחידות אלו מזכות אותו ברווחים יחסיים בהתאם להשקעתו.

סוגי קרנות הנאמנות מונים בין היתר קרנות כגון קרן נאמנות גמישה, קרן נאמנות פתוחה, סגורה, צבירה, לא צבירה, פטורה, חייבת ייחודית, קרנות חו"ל, קרנות שקליות ועוד. כדי לרכוש או לפדות קרן נאמנות, נותן העמית הוראה לברוקר. ההוראה תתבצע באותו יום מסחר.


צור קשר

ליצירת קשר ללא התחייבות חייגו: 09-971601309-9716013 או מלאו פרטים בטופס: