רווח תפעולי / OPERATING PROFIT

רווח תפעולי הוא הרווח של חברה כפי שמופיע בדוח רווח והפסד שהוא דוח פיננסי שמסכם את סך ההכנסות וההוצאות של חברה במהלך שנה.

רווח זה מחושב כהפרש שבין ההכנסות של החברה בגין פעילותה השוטפת לבין ההוצאות שלה טרם ניכוי המס.

בין הסעיפים הנחשבים כהכנסות כלולים הכנסות ממכירה. והסעיפים הכוללים הוצאות כוללים הוצאות על עלות חומרי גלם, הוצאות כלליות, הוצאות הקשורות בתהליך המכירה ועוד.


צור קשר

ליצירת קשר ללא התחייבות חייגו: 09-971601309-9716013 או מלאו פרטים בטופס: