ריבית / INTEREST

המונח ריבית לקוח מעולם ההלוואות, ומשמעותו היא פיצוי של לווה הכסף למלווה הכסף, על כך כי אינו יכול להשתמש בכסף בזמן מסוים.

הריבית נקבעת על פי רוב באחוזים, מוגדרת בתקופת זמן, ומחושבת מערך הקרן, כלומר – אם ההלוואה ניתנת לשנה, על סכום של 100,000 שקל והריבית היא 5 אחוזים לשנה, הרי שבתום שנה הסכום שיש להחזיר הוא 105 אחוזים – 100 אחוזים זה הקרן ועוד 5 אחוזים שהם הריבית השנתית, כלומר הסכום שיוחזר הוא 105,000 שקל (כי 5 אחוזים מתוך 100,000 הם 5,000).

ריבית זו גם נקראת ריבית נומינלית ( NOMINAL INTEREST), כיוון שריבית זו אינה לוקחת בחשבון שינויים בערך הכסף (אינפלציה) וכדומה.

בהקשר לאגרות החוב – הריבית משולמת על ידי מנפיק אגרות החוב לבעלי אגרות החוב (לרוב פעם או פעמיים בשנה).


צור קשר

ליצירת קשר ללא התחייבות חייגו: 09-971601309-9716013 או מלאו פרטים בטופס: